Vyberte zemi
07.05–06.07.2021

Patmos (z Pythagoria a Vathy)

Patmos leží 32 mil jižně od Samosu, ostrovu dominuje impozantní klášter Sv. Jana stojící na vrcholu kopce nad přístavem. Odjezd z Pythagorionu je v 8:30 a na krásný ostrov Patmos, který je sopečného původu, doplujete po 2 a 1/2 hodinové odpočinkové plavbě. V roce 92 n.l. zde strávil své vyhnanství Sv. Jan, který na tomto ostrově prý napsal část Bible, která je známá jako Kniha zjevení. Dominantou ostrova je opevněný klášter a domy které jsou známy skripty a ikonami, některé jsou velmi vzácné. Výhled na Patmos z kláštera je naprosto úchvatný. Po příjezdu na ostrov můžete fakultativně absolvovat výlet po ostrově, v jehož průběhu navštívíte klášter Sv. Jana a jeskyni Chora. Projdete se i po vesnici Chora, kde můžete obdivovat místní architekturu a poobědvat (není v ceně).