800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyTurecko - řecké divy světa

Dalaman • Marmaris • Rhodos • Pamukkale • Hierapolis • Efes • Slavičí vrch • Kusadasi • Priene • Milet • jezero Bafa • Bodrum • Dalyan • Dalaman

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den:

dle letového řádu odlet z Prahy do Dalamanu, transfer na ubytování v letovisku Marmaris, nocleh.

2. den:

 snídaně, individuální pobyt u moře v Marmarisu nebo možnost fakultativního lodního výletu na řecký ostrov Rhodos. Prohlídka hlavního města Rhodos, kde kdysi stával Rhodský kolos, bronzová socha boha Hélia – jeden ze sedmi divů starověkého světa, patřící do seznamu unikátních starověkých staveb v oblasti Středozemního moře. Bohatá historie tohoto města se starými kamennými domy a úzkými uličkami kontrastuje s moderní hotelovou zástavbou, tavernami, bary a obchůdky podél pobřežních promenád. Návrat trajektem zpět do Marmarisu na večeři a nocleh.

3. den:

 po snídani přejezd na prohlídku Pamukkale, mohutných vápencových teras s termální vodou, zvaných též „bavlněný zámek“. Prohlídka antického města Hierapolis, které využívalo léčivých účinků vody z Pamukkale. Město je známé největší nekropolí v Malé Asii. Návštěva manufaktury na výrobu ručně vázaných koberců. Nocleh v okolí Pamukkale.

4. 

den: po snídani odjezd do Efesu, nejvyhledávanější turistické atrakce a zároveň nejzachovalejšího antického města na světě. Zde uvidíte vše, co patřilo k životu antického města – nádherně zachovalé zbytky lázní, kolonády, chrámy, agoru, největší divadlo antického světa, světoznámou Celsovu knihovnu a hlavně další ze sedmi divů světa, Artemidin chrám známý též jako Artemision, který byl vybudován kolem roku 550 př. n. l. na pobřeží Malé Asie. Po prohlídce tohoto starověkého města pokračování do hor ke Slavičímu vrchu s domkem, kde údajně žila a zemřela Panna Marie. Odjezd na ubytování do Kusadasi.

5. den:

snídaně, individuální volno v letovisku Kusadasi. Fakultativně možnost výletu na další z řeckých ostrovů Egejského moře, tentokrát Samos, rodiště proslulého antického matematika a filozofa Pythagora. Trajektem návrat na večeři a nocleh v Kusadasi.

6. den:

po snídani odjezd na jih od Kusadasi, kde navštívíme archeologické lokality slavných jónských městských států PrieneMilet a Didyma. Na pobřeží Egejského moře leží prastaré kultovní místo Didyma. Dnešní pozůstatky chrámu z helénské doby vás ohromí svou velikostí. V antických dobách zde byl vybudován úžasný Apollonův chrám, ve kterém sídlila stejně významná věštírna jako v Delfách. Původní chrám byl zničen Peršany roku 494 př. n. l. Stavba nynějšího chrámu započala až v době vlády Alexandra Velikého. Hlavním mecenášem byl nedaleký Milet, neboť poutníci přinášeli zlato i do jeho pokladen. Z Didymy do Miletu vedla posvátná cesta dlouhá 16,6 km, vyzdobená sochami. Milet byl původně námořním přístavním městem. Dnes leží pozůstatky města daleko od zálivu zaneseného řekou Menderes. Nejmohutnější a nejlépe dochovanou stavbou je divadlo, nad nímž stojí byzantská pevnost. Jižní agora byla s plochou 33 000 m2 největším tržištěm v antickém světě. Staré antické město Priene mělo stejný osud jako Milet a mnoho jiných měst v Malé Asii. Bylo založené jónskými Řeky na začátku 1. tisíciletí př. n. l. V 6. st. př. n. l. bylo dobyto Peršany a obnoveno Alexandrem Velikým. Zříceninám dominuje divadlo umístěné pod mohutnou skálou s nádherným výhledem po okolní krajině. Od něj je také patrné přísně pravoúhlé uspořádání ulic města. Zastávka u jezera Bafa. Přejezd na večeři a nocleh do Bodrumu.

7. den:

po snídani následuje cesta nádhernou přírodní scenerií s bezpočtem zátok, poloostrůvků a přírodních pláží až k Dalyanu. Po proudu této řeky uvidíte spoustu unikátních skalních hrobek, jež byly součástí antického města Kaunos. Lodí se dostanete až k pláži Iztuzu, kam klade vajíčka ohrožená želva kareta obecná. Po koupání v bahenních lázních se vydáte na ubytování v okolí Dalyanu.

8. den:

transfer na letiště do Dalamanu a odlet do Prahy.

Počasí

Atény a okolí

18°C Skoro jasno

Attika

18°C Skoro jasno

Chios

17°C Jasno

Ios

16°C Jasno

Kalymnos

13°C Skoro jasno

Korfu

18°C Skoro jasno

Kos

13°C Skoro jasno

Kréta

12°C Jasno

Lesbos

15°C Jasno

Limnos

13°C Jasno

Lefkada

18°C Skoro jasno

Mykonos

19°C Skoro jasno

Parga a okolí

15°C Skoro jasno

Pelopones

12°C Skoro jasno

Rhodos

19°C Skoro jasno

Samos

17°C Jasno

Santorini

19°C Jasno

Thassos

15°C Skoro jasno

Zakynthos

13°C Skoro jasno