800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyPetrohrad a Novgorod

  • Detailní seznámení s Petrohradem

Vybrané termíny zájezdů s konečnou cenou za skupinu:

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách do Petrohradu, po příletu okružní jízda Petrohradem, při které se pro základní orientaci seznámíte s městem a shlédnete největší pamětihodnosti města – mj. památník Petra I., Petropavlovskou pevnost, Smolnyj, volno nebo fakultativně výlet lodí po řece Něvě a kanálech, transfer do hotelu, fakultativně večeře.
2. den: Snídaně v hotelu, odjezd do Petrodvorců – „království fontán“, prohlídka unikátních zahrad s šedesáti fontánami, desítkami pozlacených soch a plastik a palácem, jejichž vznik se datuje na počátek 18. století – Velký palác, fontána se sousoším Samsona, Velká kaskáda ... volno, návrat do Petrohradu, dokončení prohlídky města – Isakijevský palác, volno ..., ubytování, fakultativně večeře, fakultativně vstupenka do opery/baletu.
3. den: Po snídani volno k prohlídkám muzeí, galerií, nákupům nebo celodenní výlet do Novgorodu, kolébky ruské kultury – Památník Tisíciletí, chrám sv. Sofie, Kreml… prohlídka kláštera sv. Jiří a Vitoslavlického skanzenu lidové architektury, návrat do Petrohradu, ubytování.
4. den: Po snídani volno k individuálním prohlídkám, návštěvám muzeí a galerií nebo fakultativně polodenní výlet do Kronstadtu – donedávna uzavřená vojenská základna a přístav válečných lodí a ponorek, návrat do Petrohradu, volno nebo fakult. návštěva Ermitáže, ubytování, fakult. večeře, fakultativně vstupenka na představení Ruského národního večera.
5. den: Po snídani odjezd do Puškina – cca 25 km vzdálené místo slavného Puškinova lycea a residence carevny Kateřiny I. – prohlídka paláců a zahrad – bohatě zdobený Velký palác – skvost ruského baroka, včetně proslulé Jantarové komnaty, volno, přejezd do další carské residence – Pavlovska – prohlídka palácového a parkového komplexu z 18. století, největší krajinný park Ruska s Velkým palácem, pokladnice uměleckých skvostů, návrat do hotelu, ubytování, fakultativně večeře.
6. den: V časných ranních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy. Snídaně formou balíčku s sebou.

Možnosti ubytování

Počasí

Petrohrad

1°C Jasno

×