800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyPobaltí a Petrohrad

Vilnius | Trakai | Kernavé | Riga | zámek Rundále | Sigulda | Tallin | Petrohrad | Petrodvorce

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program

1. den: Odlet z Prahy v poledních hodinách pravidelnou linkou do Vilniusu, ubytování v hotelu, odjezd do národního historického parku Trakai ležícím na poloostrově obklopeném desítkami jezer, prohlídka jedinečných památek oblasti – hradu Trakai. Kernavé – výjimečné archeologické naleziště v údolí řeky Neris zahrnující město Kernavé, pevnosti, pohřebiště atd. z dob pozdního paleolitu až do středověku (UNESCO). Návrat do Vilniusu, prohlídka hlavního města připomínajícího atmosférou a půvabem Prahu, pokladnice architektonických památek od gotiky po klasicismus, okružní jízda a prohlídka města s průvodcem – Staré město, Gediminasův hrad, katedrála, náměstí, univerzita, kostely sv. Anny a sv. Bernarda, nové město, volno… návrat do hotelu, fakultativně večeře, volno.
2. den: Po snídani odjezd do Rigy se zastávkami na Hoře křížů – jediné místo na světě, kde je na pahorku postaveno několik tisíc křížů – a zámku Rundále – nejvýznamnější soubor barokních staveb v Pobaltí, příjezd do hlavního města Lotyšska – Rigy, ubytování, fakultativně večeře, volno.
3. den: Po snídani okružní jízda a prohlídka největšího města Pobaltí – Staré město – Rižský dóm (největší kostel v Pobaltí), náměstí, hrad, Švédská brána, Prašná věž, Parlament…, volno, odjezd do etnografického muzea v přírodě – desítky staveb ze 16.–19. stol. (domy, krčma, větrný mlýn, ukázky řemesel…) ubytování, fakultativně večeře, volno.
4. den: Po snídani odjezd do Tallinu se zastávkou v městě Sigulda v nádherném prostředí na strmých březích Gauji, v oblasti nazývané Lotyšským Švýcarskem – prohlídka městečka ze 13. stol., příjezd do Tallinu, ubytování v hotelu – okružní jízda a prohlídka malebného historického jádra města – Staré město – Radniční náměstí, radnice, městské hradby…, Horní město – Hradní náměstí, pravoslavná katedrála Alexandra Něvského, hrad Toompea, kostel sv. Mikuláše…, volno, návrat do hotelu, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Petrohradu s případnou zastávkou ve městě Narva na hranicích s Ruskem, příjezd do Petrohradu – ubytování v hotelu, okružní jízda a prohlídka města přeplněného památkami, volno nebo fakultativně projížďka lodí po Něvě, ubytování, fakultativně večeře, volno.
6. den: Po snídani celodenní prohlídka města s průvodcem – Zimní palác, Petropavlovská pevnost, katedrála sv. Izáka, Petrodvorce – prohlídka areálu jedinečných parků, paláců, fontán…, volno, nákupy, návrat na ubytování, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani volno v Petrohradu, odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy.

Doprava

Vilnius | Trakai | Kernavé | Riga | zámek Rundále | Sigulda | Tallin | Petrohrad | Petrodvorce

Počasí

Petrohrad

9°C Polojasno

×