800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyTransibiřská magistrála

Moskva - Yekaterinburg - Krasnoyarsk - Irkutsk - Jezero Bajkal – Ulan-Ude (Burjatská republika) - Ulan-Bator (Mongolsko) – Peking (Čína)

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program zájezdu

1. den: Sraz skupiny na letišti a odlet do Moskvy. Transfer do hotelu v centru Moskvy. Večeře formou balíčku. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka hlavního města Ruska, Moskvy, založené v roce 1147 a jejích nejzajímavějších pamětihodností. Po širokých bulvárech dojdeme k první zastávce, která nás čeká na Rudém náměstí. Ze tří stran je charakterizováno symboly – chrámem Vasila Blaženého, mauzoleem V.I.Lenina a obchodním domem GUM. Oběd v místní restauraci. Následovat bude odpolední prohlídka moskevského metra, v jehož světově proslulých stanicích spatříte jedinečné sochařské práce a architekturu, některé z nich jsou skutečným mistrovským dílem. Večeře v hotelu. Nocleh.
3. den: Snídaně. Dopoledne návštěva hlavní dominanty Moskvy – Kremlu. Prohlédneme si katedrálu Nanebevzestoupení se slavnými freskami a katedrálu sv. Archanděla Michaela, 200 tun těžký zvon Car a úřední budovu ruského prezidenta. Oběd v restauraci. Transfer na vlakové nádraží kolem druhé hodiny odpolední a odjezd vlakem do Jekatěrinburgu. Nocleh ve vlaku.
4. den: Celý den cesta vlakem. Ve večerních hodinách příjezd do Jekatěrinburgu. Transfer do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Celodenní prohlídka města. Jekatěrinburg je historickým, ekonomickým a administrativním hlavním městem Uralu, je hraničním městem mezi Evropou a Asií, přičemž polovina města je evropská a polovina asijská. Město bylo založeno v roce 1723 a postupně se stalo velkým ruským průmyslovým centrem. Jekatěrinburg se stal místem vyhnanství pro posledního ruského cara Mikuláše II. a jeho rodinu. Během prohlídky uvidíme historické náměstí, kde se nachází památník V.I.Lenina, navštívíme místa, která jsou spojena se jménem prvního ruského prezidenta, Borise Jelcina. Dále moderní nákupní centrum Megapolis, obelisk, který je pomyslnou hranicí mezi kontinenty a Chrám na krvi, jež byl vybudován na místě carovraždy. Večeře v místní restauraci. Odjezd v nočních hodinách vlakem do Krasnojarsku. Nocleh ve vlaku.
6. den: Celý den cesta vlakem. Nocleh ve vlaku.
7. den: V dopoledních hodinách příjezd do Krasnojarsku, transfer do hotelu, ubytování, snídaně. Návštěva přírodní rezervace Stolby, která se rozprostírá na pravém břehu řeky Jenisej, 10 km od Krasnojarsku. Zdejší skály, staré 600 milionů let, dosahují výšky 60 – 90 metrů. Dvouhodinová procházka kolem bizarních skalních věží a útesů. Večer navštívíme zábavní park Bobroviy Log a na závěr budeme obdivovat vyhlídku na město Krasnojarsk, kam se dostaneme lanovkou. Večeře v místní restauraci, nocleh.
8. den: Snídaně. Dopolední okruh Krasnojarskem, jež se může pochlubit malebnou krajinou a je jedním z nejstarších osídlení Sibiře. Uvidíme řeku Jenisej, pomník Andreje Dubenského a vyhlídku na hoře Karaulnaya, jež skýtá malebný pohled na celé město, dále symbol Krasnojarsku - kapli Praskeva Pyatnitsa a poté podnikneme pěší procházku starými uličkami města. Poslední naší zastávkou v Krasnojarsku bude muzeum ruského malíře Vasilije Ivanoviče Surikova, nacházející se v jednom z nejstarších architektonických komplexů Krasnojarsku. Po poledni transfer na vlakové nádraží, odjezd do Irkutsku. Nocleh ve vlaku.
9. den: V dopoledních hodinách příjezd do Irkutsku, transfer do hotelu, ubytování, snídaně. Odpoledne prohlídka Irkutsku, sibiřského města, ležícího na řece Angaře. Součástí prohlídky je historické centrum se starými dřevěnými domky, ortodoxní katedrála Znamenskij, známá pro svůj původní ikonostas a hroby děkabristů a další. Oběd. Odpoledne návštěva muzea děkabristů. Návrat do hotelu, večeře, nocleh v Irkutsku.
10. den: Snídaně. Odjezd autobusem do 62 km vzdálené vesničky Listvyanka, jež je nejpopulárnějším letoviskem na břehu jezera Bajkal. Cestou se zastavíme na svatém místě, kde se podle šamanských rituálů uctívá božstvo a podle tradice se na větve okolních keřů vážou stužky. Návštěva skanzenu, kde budeme mít možnost vidět tradiční dřevěné domky a poznat historii Sibiře. Oběd formou pikniku si vychutnáme na břehu jezera Bajkal. Po obědě následuje hodinová plavba po jezeře Bajkal. Návrat na vlakové nádraží v Irkutsku, odjezd vlakem do Ulan- Ude. Nocleh ve vlaku.
11. den: V ranních hodinách příjezd do Ulan-Ude, hlavního města Republiky Burjatsko. Následuje transfer do hotelu, ubytování, snídaně. Polodenní výlet do Ivolgy, kde navštívíme buddhistický chrám Ivolginsky Datsan, vzdálený 23 km od Ulan-Ude. Chrámem Lamaistic nás provede místní mnich. Po obědě navštívíme nejvýznamnější městské památky včetně kostela Odigitria a projdeme se starými částmi města s bohatě vyřezávanými dřevěnými domy, které kdysi patřily bohatým obchodníkům. Návrat do hotelu, večeře, nocleh v Ulan-Ude.
12. den: Snídaně, transfer na vlakové nádraží v Ulan-Ude a odjezd vlakem do Ulánbátaru. Nocleh ve vlaku.
13. den: V ranních hodinách příjezd do Ulánbátaru, hlavního města Mongolska, transfer do hotelu, ubytování, snídaně. Celodenní prohlídka nejchladnějšího hlavního města na světě, ležícího v nadmořské výšce nad 1300 metrů. Návštěva buddhistického kláštera Gandan, obklopeného bizarním jurtovištěm a Národního historického muzea. Odjezd do Terelj, národního parku, vzdáleného 70 km severovýchodně od Ulánbátaru. Terelj je známý pro své nádherné přírodní scenérie a zajímavé skalnaté útvary. Na jaře a v létě jsou zdejší louky pokryty kobercem lučních květin. Oběd v kempu. Prohlídka malého buddhistického chrámu Aryabal. Návštěva nomádské rodiny a fakultativně možnost projížďky na koni. Večeře v Terelj. Nocleh v jurtě.
14. den: Snídaně v Terelj, návrat zpět do Ulánbátaru. Oběd v místní restauraci. Prohlídka města s návštěvou Zimního paláce a kláštera Bogdchána. Jedná se o komplex šesti chrámů v čínském slohu, vystavěný v letech 1893 – 1903 jako sídlo „osmého žijícího Buddhy“ a od roku 1911 byl sídlem vládce Mongolska. Dále uvidíme sovětský památník neznámého vojína na hoře Zaizan, odkud se pokocháme nádherným výhledem na Ulánbátar. Lidové představení. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
15. den: Snídaně, transfer na vlakové nádraží, odjezd do Pekingu. Nocleh ve vlaku – v tomto vlaku není k dispozici 1. třída.
16. den: Snídaně a oběd ve vlaku, příjezd do Pekingu v odpoledních hodinách. Transfer do hotelu, ubytování. Prohlídka hlavního města Číny, během níž uvidíme Zakázané město – sídlo panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císařském komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé Čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno největším kulturním muzeem Číny, během vlády všech císařů bylo nepřístupné veřejnosti. Dále se podíváme na věhlasné náměstí Tiananmen. Večeře a nocleh v hotelu.
17. den: Snídaně. Celodenní výlet k Velké čínské zdi, která je díky své délce přes 6000 km viditelná i z vesmíru. Zeď původně sloužila k obranným účelům proti invazi barbarů a nachází se přibližně 60 km severovýchodně od Pekingu. Náš program zahrnuje prohlídku farmy pěstování perel, prohlídku hrobky panovníků dynastie Ming. Večer ochutnávka místní speciality – pekingské kachny. Nocleh.
18. den: Snídaně, dopolední prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali modlitební obřady a rituály za bohatou úrodu a přízeň duchů. Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Počasí

Moskva

6°C Oblačno

Petrohrad

7°C Skoro jasno

×