Vyberte zemi
19.09–18.11.2021

Galle

Plavba lodí se skleněným dnem, želví líheň - uvidíte 1denní mláďátka i budete moci obtěžkat dospělého jedince. Galle - pevnost postavená v 16. Stol. za Portugalců a znovuvybudovaná v 17. a 18. st. za holandské koloniální nadvlády je chráněnou památkou UNESCO. Holandské domy, kostely,… Ukázka těžby měsíčního kamene.