800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyVietnamem od severu k jihu - 16ti denní zájezd

  • Opravdu důkladné poznání této země

Vybrané termíny zájezdů s konečnou cenou za skupinu:

Program zájezdu:

1. den PRAHA – HANOJ

Odlet z Prahy do Hanoje s přestupem.

2. den HANOJ

Přílet, uvítání a transfer do hotelu. Vy - hlídková projížďka na rikšách po starém městě kolem jezera Navráce né ho meče se Želví svatyní. Večeře. Večer návštěva tra dičního hanojského diva del ní ho před stavení vodních loutek. Nocleh.

3. den HANOJ

Snídaně. Celodenní okruh po hlavním městě Vietnamu s návštěvou Ho Chi Min hova mauzolea (zvenčí), jeho bý - valé rezidence a konfuciánského Chrá - mu literatury (první univerzity ve Vietnamu založené 1075). Oběd v hanojském stylu. Odpoledne prohlídka Pagody jediného sloupu, Etnologického muzea, chrámu Ngoc Son a dalších hanojských pozoruhodností. Nocleh.

4. den HANOJ – HA LONG – CAT BA

Snídaně. Odjezd do Ha Longu. V Ha Lon gu vyhlídková plavba mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzelnými krasovými scenériemi a jeskyněmi. Toto místo je právem na seznamu světového dědictví UNESCA. Oběd z darů moře na lodi. Doplutí na ostrov Cat Ba. Nocleh na romantickém ostrově v Dračí zátoce.

5. den HAI PHONG – HANOJ – HUE

Snídaně. Odplutí do Hai Phongu. Oběd. Odpoledne odjezd na letiště v Hanoji. Cestou možnost si prohlédnout typické vietnamské vesničky, návštěva pagody But Thap. Odpoledne odlet z Hanoje do Hue, císařského města za dynastie Ngu yen. Transfer do hotelu. Nocleh.

6. den HUE

Snídaně. Celodenní prohlídka Hue. Plav ba po Voňavé řece k pagodě Thien Mu (pagoda Nebeské paní). Prohlídka hrobky Minh Mang. Typický oběd pro - slu lé hueské kuchyně. Odpoledne ná v - štěva Císařského paláce se Zapově ze - ným purpurovým městem a krá lov ské hrobky dynastie Nguyen. Nocleh v Hue.

7. den HUE – DANANG – HOI AN

Snídaně. Odjezd do Danangu, návštěva muzea Čamů, věnovaného starobylému království Čampa. Oběd. Odjezd do Hoi Anu, historického města zapsaného pod UNESCO. Cestou zastávka u Mra - mo rové hory, poutního buddhistic kého místa. Nocleh v Hoi Anu.

8. den HOI AN – MY SON – HOI AN

Snídaně. Polodenní výlet do My Son (Krás né hory) které jsou zrcadlem staro bylé čamské kultury, též zapsané pod UNESCO. Spatříte zde pozůstatky hin duis tických chrámů a jiné docho - vané památky čamské kultury. Oběd. Odpo ledne prohlídka Hoi Anu spojená s náv štěvou koloniálních mě šťan ských do mů, pagod či japonského zastřeše - ného mostu a tradičních trhů v Hoi Anu. Nocleh.

9. den HOI AN – DANANG – NHA TRANG

Snídaně. V odpoledních hodinách od - jezd vlakem do přímořského letoviska Nha Trang scénickou krajinou středního Vietnamu. Příjezd ve večerních hodi - nách. Ubytování v hotelu u nejzná měj - ší vietnamské plážové promenády. Noc - leh v Nha Trangu.

10. den NHA TRANG – MUI NE

Snídaně. Polodenní výlet po Nha Trangu s návštěvou čamské věže Po Nagar na hoře Cu Lao, odkud je výhled do okolí či pagody Long Son s bílou sochou. Oběd. Odpoledne odjezd na pobřeží Mui Ne. Oblast je známá výrobou rybí omáčky, která je nepostradatelná pro vietnamskou kuchyň. Ubytování na pláži MuiNe.

11. den MUI NE

Snídaně. Volný den k odpočinku. Nocleh v MuiNe.

12. den MUI NE – HOČIMINOVO MĚSTO (SAIGON)

Snídaně. Odjezd autobusem do nejlidnatějšího vietnamského města. Cestou zastávka u písečných dun, Suoi Tien (Kouzelného pramene) či zastávka u chrámu Van Tuiy Tu zasvěcený velrybám. Transfer do hotelu v Saigonu. Nocleh v Saigonu.

13. den SAIGON – DELTA MEKONGU

Snídaně. Odjezd do My Tho, vstupní brány do delty Mekongu. Dvoudenní projížďka po deltě Mekongu, kde uvidíte pagodu Vinh Trang, „kokosové“ vesničky, plovoucí tržiště v Cai Be, překrásné přírodní scenérie i typický život místních obyvatel. V podvečer doplutí do Vinh Long. Transfer do Can Tho. Nocleh.

14. den DELTA MEKONGU – SAIGON

Snídaně. Pokračování prohlídky delty Mekongu. Po obědě na břehu řeky odjezd do Saigonu. Podvečerní prohlídka města, návštěva katedrály Notre Dame, historické budovy pošty, pagody Thien Hau, památníku Ho Chi Minha či tržiště Ben Thanh. Nocleh v Saigonu.

15. den SAIGON – PRAHA

Snídaně. Možnost fakultativního výletu do známých podzemních tunelů Cu Chi. V podvečerních hodinách odjezd na letiště, odlet do Prahy.

16. den PŘÍLET DO PRAHY

Možnosti ubytování

Počasí

Danang

32°C Skoro jasno

Nha Trang

32°C Polojasno

Phan Thiet

29°C Bouřky

Podobné hotely v této lokalitě

Sever a jih Vietnamu s pobytem u moře

Sever a jih Vietnamu s pobytem u moře

Vietnam

Cena od: 66 490 Kč

Pro skupinu:

×