1. Exim.MasterPage.BreadcrumbsWithoutContainer.ListItem
 2. Itálie
 3. Řím a okolí
 4. Řím
 5. To nejkrásnější z Itálie - Řím, Florencie, Neapol, Pompeje

To nejkrásnější z Itálie - Řím, Florencie, Neapol, Pompeje

 • Tři nejkrásnější města Itálie v jednom zájezdu
 • Návštěva Pompejí
 • Prohlídka Neapole i s noclehem
 • Řím, Vatikán, Florencie, Neapol a Pompeje
 • Vlak do Florencie i do Neapole v ceně
 • Informace k zájezdu
 • PROGRAM ZÁJEZDU 

  1. DEN Odlet do Říma, transfer do hotelu. Následuje prohlídka italské metropole a centra kultury – ŘÍMA. Nocleh.
  2. DEN Snídaně, odjezd z vlakového nádraží Termini rychlovlakem Freccia Rossa nebo Italo do FLORENCIE (doba jízdy je cca 80 minut). Prohlídka této renesanční klenotnice, např. Palazzo Medici, Riccardi, sídlo tohoto významného rodu, Medicejská kaple: Knížecí kaple a pohřební kaple rodu S. Marco, dominikánský klášter, kaple sv. Antonína, gotický dům S. Maria del Fiore, baptisterium, Rajská brána, Gotická kampanila, Palazzo Vecchio – gotická radnice, Pantheon ze 13. stol., gotický a renesanční interiér, kostel Santa Croce, hrobka Michelangela, Ponte Vecchio, most přes řeku Arno, pozdně gotické a renesanční domy a paláce. V odpoledních hodinách odjezd vlakem zpět do Říma. Nocleh.
  3. DEN Snídaně, odjezd z vlakového nádraží Termini do Neapole rychlovlakem Freccia Rossa nebo Italo (doba jízdy cca 70 min). Zde navštívíme Pompeje, významné město z doby antického Říma, které bylo zničeno při sopečné erupci Vesuvu 79 n.l.  Uděláte si představu, jak vypadal život v 1.století n.l. pod sopkou Vesuv. Nocleh v Neapoli.
  4. DEN Snídaně, pěší prohlídka NEAPOLE s průvodcem. Říká se vidět Neapol a zemřít, vidět stojí rozhodně za to. Neapol má bohatou historii i kulturní tradice. Uvidíme např. Neapolský dóm, náměstí Piazza S. Domenico Maggiore, nákupní ulici Via Toledo, Královský palác, divadlo Teatro di San Carlo. Město nabízí i mnoho hradů, muzeí, parků. Po prohlídce návrat vlakem do Říma, ubytování, nocleh.
  5. DEN Po snídani návštěva papežského státu VATIKÁNU – sídla křesťanské církve. Chrám sv. Petra s jeho katakombami, kde je mj. i hrobka zesnulého papeže Jana Pavla II. Návštěva Vatikánských Muzeí. Zbytek dne opět věnován „věčnému“ ŘÍMU. Procházka historickým centrem, prohlídka města s neobyčejnou koncentrací antických památek, jako jsou Koloseum nebo Pantheon, dále také náměstí Piazza Navona s fontánou Čtyř řek, Španělské schody, slavná Fontána di Trevi. Svůj návrat do Říma si můžete „pojistit“ vhozením mince právě do této fontány. Nocleh.
  6. DEN Snídaně, Individuální program v Římě. Transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

   

  Změna programu vyhrazena.

  MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Řím–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer z letiště do hotelu v Římě a zpět,  5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu *** (4x v Římě, 1x v Neapoli), 5x snídaně, jízdenku 2. třídy rychlovlaku Freccia Rossa nebo Italo z Říma do Florencie a zpět, jízdenku na vlak z Říma do Neapole a zpět, služby česky mluvícího průvodce

  FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6.500,-Kč) 

  CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy, jízdné na místní hromadnou dopravu, povinný příplatek městské taxy (cca 6-7,5 EUR/osoba/noc)

  DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE OHLEDNĚ VSTUPŮ (platí pro vstupy objednané od 1.4.2024):
  Jediný vstup, který  je nutné objednat předem je vstup do Koloseum a Forum Romanum + Palatin. Počet lístků je limitovaný a nejde následně řešit na místě.

  Cena je 990 Kč za osobu, děti do 17,99 let vstup neplatí. Musejí se však prokázat platným dokladem a vstupenku zdarma si vyzvednout na pokladně Kolosea s platícím dospělým. 

  ! Upozorňujeme, že pokud si klienti zakoupí zájezd méně než 30 dní před odletem, nebudeme schopni zajistit vstupenky do Kolosea, Forum Romanum, Palatin. Vstupenky se objednávají hromadně pro celou skupinu 30 dní před termínem a pak již bývají vyprodané, dokoupení tedy nebudeme možné !

   

Fotogalerie

 • Florencie - panorama
 • Florencie - Ponte Vecchio
 • Florencie - staré město
 • Florencie výhled
 • Neapol - panorama
 • Pompeje II
 • Pompeje
 • Řím - Fontána Di Trevi
 • Řím - Forum Romanum
 • Řím - Piazza Navona
 • Řím - Španělské schody
 • Řím - ulička
 • Řím koloseum
 • The famous antique site of Pompeii
 • Vatikán