Hotel
Zájezd
Doprava
Cílová destinace
2 dospělí | bez dětí
22.04.2018 - 21.06.2018
1 týden

Ochrana osobních údajů

Cestovní agentura eTravel.cz - obchodní značka, Cestovní kancelář FISCHER a.s. (dále CA eTravel) nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. týkajícím se zpracování, uchovávání a evidencí osobních údajů.

K poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci CA eTravel a subjekty sdružené v rámci subjektu cestovní skupiny FISCHER GROUP. Dále můžou být zpřístupněny obchodním partnerům případně dalším subjektům (k tomuto kroku dosud nebylo přistoupeno).

CA eTravel eviduje osobní údaje ve vlastní databázi, využívá je k dalším reklamním a marketingovým účelům. Jedná se zejména o nabízení výrobků a služeb, zasílání obchodních sdělení elektronickými cestami dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.

Zpracování osobních údajů

CA eTravel shromažďuje a pracuje s osobními a identifikačními údaji, tj. s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovní spojení, číslo kreditní karty, e-mail a podobně.

CA eTravel nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, není-li právními předpisy stanoveno jinak. Zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s vámi je nesděluje třetím osobám. Osobní údaje CA eTravel shromažďuje výlučně na základě přímé telefonické či osobní komunikace nebo prostřednictvím počítačového systému s využitím internetové stránky (internetových formulářů).

Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý z vašich poskytnutých údajů, sdělte nám to prosím co nejdříve. V případě, že údaj zpracovávaný společností CA eTravel neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.

Zpracování dalších údajů

CA eTravel kromě osobních údajů dále shromažďuje informace týkající se návštěv třetích osob na své webové stránce, a to o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili, datech a časech přístupu, a dále údaje identifikující službu (zájezd) poptávanou na webové stránce.

Souhlas a účel zpracování údajů

Návštěvou webových stránek CA eTravel a/nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webové stránce eTravel.cz dává tato osoba souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky. Tyto údaje CA eTravel.cz zpracovává zejména pro optimalizaci poskytovaných služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům, popř. při další návštěvě webových stránek CA eTravel.cz vám pomůžou soubory přizpůsobit nabídku vašim zájmům a preferencím.

Způsoby ochrany poskytnutých údajů

CA eTravel odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů, a proto za tímto účelem používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací, před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

Prostředky sloužící k optimalizaci služeb

CA eTravel používá tzv. cookies, tags a další obdobné technologie. Tyto technologie umožňují CA eTravel poskytnout zákazníkům informace přizpůsobené jejím potřebám a jejich efektivní administraci.

Tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání, pomáhají CA eTravel vytvořit profil klienta / návštěvníka webové stránky, a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě. Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně.

Cookies se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítač z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k chování zákazníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci „pamatovat“ při jeho příští návštěvě. Obecně řečeno, cookies neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím může být zákazník identifikován, pokud takovéto informace webové stránce neposkytl.

Existují dva druhy cookies, které používají webové stránky. Trvalé cookies jsou uloženy na pevném disku po delší dobu. Relační cookies jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v okamžiku, kdy se zákazník odpojí od internetu.

Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi webové stránky, a shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce (čímž může být modifikována mimo jiné i reklama dostupná ve webovém prohlížeči cílená přímo na zájmy osoby, která při předešlé návštěvě webové stránky zadala určité údaje, ať už údaje osobní nebo jiné), zadané například ve formuláři pro vyhledávání služeb poskytovaných CA eTravel.

Při práci s cookies využíváme tyto druhy cookies:

  • Aplikační cookies - nutné pro správný běh aplikace a rezervačního procesu
  • Cookies s preferencí už. údajů - zde jsou zapamatovány dřívě zadané údaje například o rezervaci, zájezdu a údajích objednavatele
  • Měřící cookies - zejména pro monitoring návštěvnosti a výkonu webových stránek (Google Analytics)
  • Cookies určené k personalizaci reklamy

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookies, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookies ve svém počítači.

Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

S ohledem na výhody, které umožňují tyto cookies však doporučujeme jejich využívání.

Kontakt

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s využitím služby poskytované tzv. cookies, nás neváhejte kontaktovat na naší adrese:

Cestovní agentura eTravel.cz - obchodní značka, Cestovní kancelář FISCHER a.s.

E-mail: info@etravel.cz
CITY EMPIRIA
Na Strži 65/1702
140 62 Praha 4

Proč etravel.cz

  • Garantujeme stejnou cenu jako u cestovní kanceláře
  • Nabízíme výhradně zájezdy od pojištěných cestovních kanceláří

Kontakty

eTravel.cz

Cestovní agentura eTravel.cz - obchodní značka, Cestovní kancelář FISCHER a. s.Na Strži 1702/65140 62  Praha 4 - Nusle

IČ: 26141647 DIČ: CZ26141647Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304

Kontakt pro media

Ing. Jan Bezděktiskový mluvčíMobil: +420 604 462 290Telefon:+420 221 636 340

BankOVNÍ ÚDAJE

Číslo účtu: 1110686052/5500
Raiffeisenbank
Číslo účtu: 35-1748220227 / 0100
Komerční banka
Číslo účtu: 1660912309/0800
Česká spořitelna