Vyberte zemi
12.04–11.06.2021

Rady na cestu do Finska

Zdravotní a bezpečnostní rizika

Mezi ČR a Finskem neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, platí však obecné zásady EU. Je nutno počítat s úhradou v hotovosti, z tohoto důvodu pro cesty do Finska doporučujeme sjednat cestovní připojištění. Bližší informace o zdravotní péči ve Finsku Vám poskytne Vaše zdravotní pojišťovna.

Finsko je bezpečnou zemí. Možná rizika je nutno zvážit u cest do odlehlých a řídce obydlených území severního Finska, kde se nedoporučuje pohybovat ve volné přírodě mimo turistické trasy bez průvodce. V zimě využívejte pouze vyznačené cesty, nepodceňujte možnost „zamrznutí" baterie u mobilního telefonu a nemožnost přivolání záchrany. Nepodceňujte rovněž výskyt vysoké zvěře podél silnic po celém Finsku.

Víza a doklady

Občan ČR může cestovat do Finska na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Řidiči musí mít řidičský průkaz, technický průkaz a mezinárodní pojištění, tzv. zelenou kartu. 
Pokud se chystáte ve Finsku pobývat déle než 3 měsíce, informujte se předem na podmínky na stránkách imigračního úřadu http://migri.fi/etusivu nebo přímo na velvyslanectví Finska v ČR

Zajímavosti a památky

Helsinky

Hlavní město Finska je městem parků, zeleně a vody. Helsinky okouzlují historickými památkami, připomínající dobu ruské a švédské minulosti i moderními budovami se zvláštní architekturou. Nejvýznamnější památkou je námořní pevnost Suomenlinna, zapsaná na seznamu UNESCO. Netradiční památkou Helsinek je Skalní chrám, vytesaný do tvrdé skály. Turisty láká i Uspenská katedrála, Senátní náměstí s katedrálou nebo Finské národní muzeum.

Turku

Nejstarší město Finska datující se od dob Vikindů se může pochlubit krásným středověkým hradem, majestátní katedrálou či unikátními muzei. Mezi nejvýznamnější patří Muzeum historie, Muzeum rukodělných prací, Muzeum lékarnictví či Sibeliovo muzeum. Turku nabízí úchvatné výhledy přes moře směrem ke Stockholmu ve Švédsku. Vyhlášený noční život se soustřeďuje do “plovoucích barů” na lodích kotvících podél řeky Aurajoki

Souostroví Alandy

Blíže ke Švédsku než Finsku leží malebné, švédsky mluvící souostroví. Největším z 6 554 ostrovů je Maarianhamina. Z dalších ostrovů je zajímavý ostrov Sund s dominantou středověkého hradu Kastelholm ze13. století, ostrov Saltvik s rozsáhlým pohřebištěm Vikingů nebo Finstrom s kostelem St. Mikaela, který je významnou architektonickou památkou Finska. Alandy jsou vyhledávaným místem milovníků cyklistiky a vodních sportů. Pyšní se námořním dědictvím, i nejstaršími kostely země.

Laponsko
Mystické Laponsko je ohromující divočinou i domovem tradiční kultury Sámů. K zajímavostem patří hlavní město Rovaniemi na polárním kruhu, které je někdy nazýváno branou do Laponska. Poznejte krajinu tří velkolepých národních parků s bezmála 300 000 soby, unikátní vesničku Santa Clause, či slavné muzeum Sámů v Inari. V Rovaniemi můžete navštívit Laponské lovecké muzeum nebo Muzeum nerostů a ptactva.