Hledání
Destinace
Vyberte zemi
Termín
30.04–30.10.2020
Počet osob

Pizzo

Bohužel jsme nenašli žádný odpovídající zájezd. Upravte, prosím, parametry hledání.

Placeholder
Dnes nevelké přístavní město na svažitém pobřeží zálivu svaté Eufémie bylo ve středověku nevýznamnou rybářskou vesnicí přikrčenou pod mohutnou aragonskou pevností. Širokou pláž s hrubým tmavým pískem odděluje od města jen nevysoký klif - téměř kolmá skalní stěna, jakoby odříznutá bouřlivým příbojem. V jejím odkrytém profilu s různě poskládanými svahovými sedimenty můžeme objevit i několikametrovou vrstvu tufu - sopečného popela. Kdysi dávno, snad v prehistorických dobách, muselo na některém z nedalekých sopečných ostrovů dojít ke katastrofálnímu výbuchu, který vrhl déšť popela přes moře až na toto pobřeží. V následujícím časovém období překryly tufy další svahové usazeniny a příbojové vlny vyhlodaly v sopečným vyvrženinách nevelkou jeskyňku. Prosakující podpovrchová voda v ní postupně vytvořila i malou studánku, z níž si po několik staletí doplňovali rybáři a mořeplavci své zásoby pitné vody.