800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyIzrael - Jordánsko

  • Krásný poznávací zájezd

Vybrané termíny zájezdů s konečnou cenou za skupinu:

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY

Sraz na letišti Václava Havla 3 hodiny před odletem, odlet do Tel Avivu.

2. den JERUZALÉM

Po příletu a vyřízení nezbytných formalit odjezd do hotelu v Jeruzalémě. Snídaně, dopoledne odpočinek v hotelu. Následně se seznámíme s nejzajímavějšími místy Jeruzaléma, svatého města tří významných světových religií - judaismus, křesťanství a islám. Navštívíme Chrámovou horu se Skalním chrámem a mešitou El- Agsá. Nezapomenutelný pohled na toto město se nám otevře z Olivetské hory, kde navštívíme chrám Pater Noster, kde si i v češtině můžeme přečíst tuto slavnou modlitbu. Odtud sejdeme do slavné Getsemanské zahrady a navštívíme blízký chrám Národů. Nocleh v Jeruzalémě.

3. den BETLÉM – JERUZALÉM – HORA SIÓN

Po snídani odjíždíme do Betléma k návštěvě chrámu Narození Páně, podle možností navštívíme též kostel svaté Kateřiny a Grotto. Z tohoto města si můžeme odvézt i zajímavé řezby do olivovníkového dřeva. Odpoledne pokračujeme v prohlídce Jeruzaléma, projdeme dále Křížovou cestou až k chrámu Božího hrobu. Do Zdi nářků, nejsvětějšího místa Židů na naší planetě, budete moci vložit své přání. Procházka po "poslední cestě" na horu Sion, návštěva hrobky krále Davida. Nocleh v Jeruzalémě.

4. den NAZARETH – CANA – HORA TABOR

Po snídani pojedeme kolem Tel Avivu a dále k návštěvě vykopávek starobylé Caesarey, kde kromě jiného jistě budeme obdivovat slavný akvadukt. Pokračujeme návštěvou Káně Galilejské, kde Ježíš vykonal svůj první zázrak a dále do Nazarethu, domova Marie a Josefa, návštěva baziliky Panny Marie. Vystoupáme na horu Tábor a podle časových možností se projdeme po jezerní promenádě města Tiberias. Nocleh v hotelu poblíž Galilejského jezera.

5. den TABGHA – JEZERO GALILEE

Po snídani se seznámíme s oblastí Genezaretského jezera, po němž se projedeme lodí. Navštívíme horu Blahoslavenství, dále Tabghu, místo zázraku zmnožení chleba a ryb, zříceniny Kapernaum, místa, které Ježíš učinil svým domovem poté, co opustil Nazareth a uvidíme pozůstatky starověké synagogy, v níž kázal. V Kibbutz Ginosar uvidíme slavnou "Jesus Boat". Při dobrých časových možnostech jistě nevynecháme ani příležitost osvěžit se ve vodách jezera, či pochutnat si na Telapii Jordanensis, zvané též Petrova ryba, která je symbolem zdejších vod. Nocleh v hotelu.

6. den SHEIKH – JERASH – AMMÁN

Po snídani se cestou do Jordánska ještě krátce zastavíme v Yardenitu, hlavním místě křtů na řece Jordán. Pak již po vyřízení nezbytných formalit přejedeme do Jordánska. Cestou do Ammánu navštívíme vykopávky řecko-římského města Jerash, kterému se též říká „Pompeje Středního východu“. Jistě budeme ohromeni sloupořadím hlavní ulice Cardo, Oválným náměstím z 1. stol. n.l., tržištěm Agora, monumentálním Chrámem bohyně Artemis, či slavnou branou. Ve městě se nalézá i amfiteátr, z jehož nejvyšší části se otevírá nádherný pohled, který nám teprve přiblíží mohutnost tohoto starověkého sídla. Pokračujeme do Ammánu. Ubytování v hotelu, nocleh.

7. den AMMÁN – MRTVÉ MOŘE – AMMÁN

Po snídani následuje prohlídka hlavního města Ammánu dříve nazývaného též Philadelphia. Je to město kontrastů, kde se snoubí památky starověku s moderní architekturou a bývá často označováno za „bílé město“. Je domovem největších mešit na Středním východě, Národního muzea, monumentální citadely, staré Agory, amfiteátru, královského paláce a historicky zajímavých památek, či nádherného moderního zavěšeného mostu, který se klene nad údolím nad městem. Odpoledne výlet k Mrtvému moři, návrat do Ammánu, nocleh.

8. den MADABA – HORA NEBO - KARAK

Po snídani odjedeme k návštěvě malebného města Madaba, zvaného též městem mozaik, kterých je v místních kostelech nespočet. Nejvýznamnější z nich je mapa Svaté země a okolí, která pochází z 6. století a která se skládá z 2 miliónů kamínků. Pokračujeme na horu Nebo, kde zemřel a kde má být i pochován Mojžíš. Cestou do Petry si prohlédneme mohutný křižácký hrad Shobak, který padl až jako poslední. Nocleh v okolí Petry.

9. den PETRA

Po snídani následuje celodenní prohlídka nabatejského skalního města Petra, které je považováno za jeden z divů světa. Toto bývalé hlavní město bylo vytesáno přímo do skal během 5. až 1. stol. př. n. l. a bylo zapomenuto na téměř 1000 let. Procházka nás povede úzkými průsmyky a převislými skalami, kolem Královské hrobky, pohřebními a obětními místy, dále je zde pokladnice Chazna al-firawní, která je symbolem tohoto místa, římské divadlo, či klášter ad-Dajr, který můžeme navštívit v rámci volné prohlídky a vychutnat si nezapomenutelný zážitek z jízdy na oslíku po zdejším drsném skalnatém terénu. Nocleh.

10. den PETRA –WÁDÍ RÚM - SHOWBAK

Po snídani odjezd do pouštní rezervace Vádí Rúm, s jejíž drsnou krásou se seznámíme během dvouhodinového safari terénními vozy. Návrat do Ammánu. Nocleh.

11. den ODLET DO PRAHY

Snídaně, odpoledne transfer na letiště, odlet z Jordánska do Prahy. Přílet do Prahy.

Možnosti ubytování

Počasí

Eilat

32°C Jasno

×