Vyberte zemi
15.05–14.07.2021

Rady na cestu do Kataru

Doklady a víza

Mezi Katarem a ČR platí vízová povinnost, vízum musí být zajištěno před vstupem do země.

Platí pravidlo, že bez zvoucí osoby, tzv. „sponzora“, který za dotyčného cizince přebírá veškerou odpovědnost po dobu jeho pobytu v zemi, nelze o udělení víza žádat.

Občan ČR smí na území Kataru vstoupit s cestovním pasem, jehož platnost je minimálně 6 měsíců ode dne překročení hranic.

V cestovním dokladu nesmí být vyznačeno izraelské vízum.

Přihlašovací povinnost je splněna automaticky, jakmile cizinec překročí hranice.

Zdravotní a bezpečnostní rizika

Zdravotnictví v Kataru je na špičkové úrovni. K dispozici je celá řada státních i soukromých zdravotnických zařízení.

Platby za případné ošetření jsou vyžadovány v hotovosti a to i ve státních nemocnicích, dobré zdravotní pojištění je nezbytností.

Zdravotními riziky mohou být dehydratace organismu, úpal, úžeh. Zátěží pro organismus je rovněž časté střídání klimatizovaných a neklimatizovaných prostor, zvyšující možnost infekcí dýchacího traktu - záněty průdušek, zápaly plic, rýmy.

Pro cesty do Kataru není povinné žádné očkování, doporučuje se očkování proti hepatitidě A a tyfu.

Stát Katar je politicky stabilní zemí s vysokou bezpečností, v porovnání s jinými arabskými zeměmi je bezpečný rovněž pro volně se pohybující ženy, přesto je doporučováno zajistit si mužský doprovod.

Doporučuje se opatrnost v oblékání a chování, omezit pohyb po setmění. Opatření se zpřísňují v průběhu svatého měsíce Ramadánu, kdy se na veřejnosti nesmí jíst, pít (cokoliv), kouřit, líbat se, žvýkat žvýkačku atd., a to v době od východu do západu slunce.

Respektovat je nutno zákaz požívání alkoholických nápojů a drog na místech veřejných i v soukromí.

Incidenty zahrnující urážky a obscénní gesta jsou trestné a u cizinců mohou vést až k uvěznění.

Zajímavosti

Khor El Deid

Oblast písečných dun a pláž na jihu země je jedním z nejmalebnějších míst Kataru. Centrem tohoto výjimečně krásného regionu je Khor Al Udeid. Písečné duny lemující břehy Perského zálivu, mělké přílivové jezero a narůžovělé skály představují úžasnou oblast pro zábavu, barbecue, výlety na velbloudech nebo lyžování na písku. Khor slouží jako místo odpočinku a dovolených. Přístupný je lodí nebo autem s pohonem 4x4.

Barzan Towers

Původně hlídkové věže lovců perel, v blízkosti města Dauhá, byly vystavěny během 19. století v unikátním architektonickém stylu. Uvnitř věží se nachází přijímací pavilon a mešita s modlitební místností. Věže byly vybaveny důmyslným dřevěným systémem kanálů pro odčerpání vody při silných deštích. Kompletně zrekonstruovaná budova obdélníkového půdorysu se silnými kamennými zdmi nabízí nádherný výhled do okolí.

Pevnost Al Zubara

Obrazem tradiční katarské architektury je pevnost Al Zubara ležící na severozápadním pobřeží Kataru. Byla vybudovaná v roce 1938 na původních ruinách hradu. Tato mohutná čtvercová stavba se třemi věžemi má metr silné zdi postavené ze směsi korálů, bahna a vápence, které dokonale izolují teplo. Pevnost dnes slouží jako muzeum, zahrnující cenné sbírky keramiky a archeologických nálezů. Al Zubara je mimořádně zachovalým místem, které mapuje vývoj celé oblasti.