Hledání
Destinace
Vyberte zemi
Termín
19.05–18.07.2021
Počet osob

Linec

Bohužel jsme nenašli žádný odpovídající zájezd. Upravte, prosím, parametry hledání.

Metropolí Horního Rakouska na řece Dunaj je Linec. V roce 2009 bylo toto moderní město s bohatou tradicí prohlášeno za Evropské hlavní město kultury. Nabízí umění, historii, poznání, ale i odpočinek v městských zelených oázách.

Kromě působivé současné architektury tu budete obdivovat i historické dědictví Lince. Například Hlavní náměstí s barokními fasádami, největší svého druhu v Evropě, největší kostel v Rakousku novogotický Mariánský dóm, Zámecké muzeum se stálými přírodopisnými i technickými expozicemi nebo baziliku Pöstlingberg usazenou nad městem a pohodlně dostupnou díky nestrmější evropské horské železnici. Ještě jednu věc při návštěvě Lince nesmíte opomenout. Zdejší sladké pokušení, linecký dort, jediný pravý, který tu pečou podle údajně nejstaršího receptu na světě.