Smižany

Smižany jsou obec nacházející se na východním Slovensku blízko Spišské Nové Vsi. Smižany jsou se svými 7 847 obyvateli největší obec Slovenské republiky a mají více obyvatel než některá menší města. Výraznou složku obyvatelstva tvoří také romská menšina žijící převážně v romské osadě jižně od obce. Smižany se nachází v bezprostřední blízkosti Spišské Nové Vsi se kterou jsou provázány městskou autobusovou linkou číslo 4 a 8. Obec hraničí s národním parkem Slovenský ráj, nejbližší východiště turistických tras, Čingov, se nachází dva kilometryjihozápadně od obce. Dominantou města je jak původní gotický, římskokatolický, tak i nově postavený evangelický kostel.