Vyberte zemi
05.03–04.05.2021

Počasí na Slovensku

Slovensko se nachází v mírném pásu s pravidelným střídáním ročních období. Vzhledem k poměrně malé vzdálenosti země od Baltského, Jaderského a Černého moře, tu příliv mořského vzduchu výrazně ovlivňuje místní počasí a klima. V zimě lze někdy pozorovat neobvyklé situace, kdy do země občas zabloudí tzv. tropický vzduch přicházející ze subtropické oblasti a přinášející výrazné oteplení (až +10 °C). Zcela opačný případ nastává, když od polárního kruhu zavane arktický vzduch, což vždy znamená výrazné ochlazení s mrazy dosahujícími až -30 °C. Jedním z výrazných klimatických činitelů působících na území Slovenska jsou tamní fyzicko-geografické poměry. Členitý terén země podstatně ovlivňuje jednotlivé klimatické prvky, a proto na Slovensku existují výrazné rozdíly v teplotě a vlhkosti vzduchu.

Slovensko

Měsíc I. II. III. IV. V VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Srážkové dny (počet) 13 13 10 11 13 14 13 13 9 10 13 15
Průměrné měsíční srážky (mm) 30 30 26 38 57 84 84 80 47 41 49 39
Průměrná teplota vzduchu (°C) -3 -2 3 9 15 18 20 19 15 9 4 0