Sežana

Sežana je město ve Slovinsku s asi 5332 obyvateli. Tvoří hospodářské, dopravní, vzdělávací, kulturní a zdravotní centrum Klasického krasu a důležité centrum přímořského regionu, soustředí se zde větší množství malých firem, které vytváří pracovní příležitosti i pro obyvatele širšího okolí. Město leží u železnice spojující Lublaň s Terstem, odpojuje se zde dráha do Nové Gorice. V Sežaně se narodil známý básník Srečko Kosovel, po kterém je zde pojmenována řada institucí. Nachází se zde také botanická zahrada Scaramangà, která se může pochlubit sbírkou exotických stromů a skleníkem - oranžérií.
/files/images/thumbs/0/slovinsko/sezansky-region/sezana.jpg

ZÁJEZDY