Vyberte zemi
20.06–19.08.2021

Rady na cestu do Sýrie

Doklady a víza

Občané ČR cestující do Sýrie musí mít cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vstupu na území Sýrie. V pase nesmí mít izraelské vízum nebo vstupní či výstupní vízum jordánských nebo egyptských přechodů na hranicích se státem Izrael.

Pro turisty tranzitující přes Sýrii dvakrát je vhodné ubezpečit se o tom, že mají ve vízu vyznačené dva vstupy do země (počet vstupů je v arabštině, stává se, že v případě chybného počtu vstupů dojde k nepříjemnostem na hranicích).

Vízum může být uděleno na syrské ambasádě, doba vyřízení je přibližně 1 týden od podání. Pozvání není požadováno, avšak vyžaduje se potvrzení o zaměstnání nebo studiu (nutné 2 kopie). Nejste-li zaměstnáni, je možno předložit kopie živnostenského listu. Udělení víza na hraničních přechodech se Sýrií není možné.

Zdravotní a bezpečnostní rizika

Úroveň státních zdravotnických zařízení je velmi nízká, v případě nutnosti se doporučuje využít pouze soukromých zdravotnických zařízení, které se blíží evropskému standardu. Lékařské ošetření je nutno uhradit v hotovosti, proto je nezbytné uzavření zdravotního připojištění pro cesty do zahraničí.

Zdravotní rizika v Sýrii jsou běžná, spojená s rozdílným klimatem a sníženými hygienickými podmínkami. Není stanoveno povinné očkování, doporučuje se očkování proti tetanu, hepatitidě A+B.

Bezpečnostní situace v Sýrii je poměrně dobrá. V příhraniční oblasti sousedící s Irákem je možné počítat s kontrolou dokladů. Ve městech se lze bezpečně pohybovat většinou i v nočních hodinách. Kapesní krádeže se mohou výjimečně vyskytnout zejména v přeplněných tržištích. Krádeže aut a zařízení z nich prakticky neexistují.

Nedoporučuje se volné táboření v přírodě mimo vyznačená místa. Je zakázáno fotografovat poblíž vojenských objektů (např. i mosty). Zvláštní ohledy (konzumace alkoholu a kouření) je nutné brát v době postního měsíce ramadánu. Nedoporučuje se návštěva palestinských uprchlických táborů.

Zajímavosti

Aleppo

Druhé největší město Sýrie je jedním z nejzajímavějších na Středním Východě. Město bylo v minulosti významným obchodním cetrem. K největším atrakcím Allepa patří tržiště, které je řazeno k nejkrásnějším na Blízkém východě a dodnes zůstalo centrem obchodu ve městě. Typickým znakem města a největším lákadlem je citadela nacházející se na kopci. Město samotné je působivým bludištěm uliček, z nichž nejvýznamnější křižovatkou se stala ulice Baron.

Damašek

Hlavní město Sýrie patří spolu s Aleppem k nejstarším, nepřetržitě obydleným městům světa. Nejzajímavější částí tohoto rozlehlého, živoucího města je Staré město s tržišti, významnými mešitami a svatyněmi. Skvostem Damašku je překrásná mešita Umayyad se čtyřmi minarety obklopená masivními zdmi. V blízkosti je k vidění mauzoleum velitele protikřižáckých tažení Salah al-Dina. Příjemnou relaxaci představují turecké lázně. Damašek je také ideálním místem pro jednodenní výlety.

Crac des Chevaliers

Pravděpodobně nejvyhledávanější atrakce Sýrie, to je největší zachovalý křižácký hrad světa, Crac des Chevaliers. Na jeho prohlídku je nutno si vyhradit alespoň 4 -5 hodin. Tento impozantní hrad nikdy nebyl dobyt útokem. K hradu vede cesta úzkými uličkami, které končí na skalnatém kopci, odkud se naskýtá nádherný výhled. Působivá stavba spojuje prvky evropské i arabské architektury a hrad je považován za jeden z nejkrásnějších na světě.

Palmyra

Město římských ruin patří mezi nejvýznamnější archeologická místa v Sýrii. Její název je překládán jako datlová palma a souvisí s bujnou oázou, která se rozkládá u města. V současnosti se zde tyčí na milion datlových palem a tvoří v podstatě jedinou oázu v Sýrii. Působivé místo ukrývá zachovalé chrámy, kolonády, pohřební věže a arabský hrad. Palmyra bývala v minulosti důležitou zastávkou karavan na hedvábné stezce mezi Evropou a Orientem.