Vyberte zemi
01.08–01.10.2021

Rady na cestu na Arubu

Historie

Aruba byla objevena roku 1499 Španěly, kteří však o ostrov neměli zájem a stal se tak útočištěm pirátů a bukanýrů. V sedmnáctém století ovládli ostrov Nizozemci, v jejichž držení je dodnes.

Víza a doklady

Při cestě na Arubu nepotřebují čeští turisté vízum. Obdrží vstupní razítko přímo při vstupu do země na základě platného pasu či občanského průkazu a zpáteční letenky.
Dovoz a vývoz místní nebo cizí měny není omezen. Zakázáno je dovážet zbraně / bez příslušného povolení / , munici, narkotika a nekonzervované masové výrobky. Nekonzervované potraviny musí být deklarovány. Je zakázáno dovážet a vyvážet ohrožené druhy tzv. divoké fauny a flóry (např. korály, želvy, opičky, hady ). Bezcelně lze dovézt - 10 l alkoholického nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 22 % - 90 l vína - 110 l piva - 800 ks cigaret - léky jen pro osobní potřebu.

Rizika

Pro cesty je zapotřebí mít s sebou Evropskou kartu pojištěnce od příslušné zdravotní pojišťovny. Tento doklad slouží jako potvrzení, že občan je v ČR pojištěn a na jeho základě mu bude v nezbytně nutných případech poskytnuto zdravotní ošetření. Veškerá poskytnutá ošetření i převozy sanitními vozy se hradí v hotovosti.
Na rozdíl od ostatních ostrovů Nizozemských Antil nehrozí na Arubě žádné jiné nebezpečí, než úžeh nebo dehydratace.

Důležitá telefonní čísla:
Policie, první pomoc i hasiči se kontaktují na "emergency" tel. čísle 112.

Doporučujeme

Přestože je Aruba považována za bezpečnou zemi, doporučuje se zvýšená ostražitost a chránění zejména peněženek, cestovních dokladů, kamer a fotoaparátů.
Nedoporučuje se nocovat volně v přírodě na místech, která nejsou k tomu určena (např. v parcích, pod mosty a pod.).
V automobilovém provozu musí řidič neustále sledovat chodce a cyklisty, kteří se jakkoliv proplétají ulicemi, často i v protisměru. Zejména je nutno brát ohled na cyklisty při odbočování vpravo.
Pro cestování v hromadných městských dopravních prostředcích je výhodné pořídit si u novinových stánků tzv.” Strippenkaart”.
Doporučuje se striktně dodržovat maximální předepsanou rychlost / 120 km/hod. na dálnicích, 80 km/hod. na silnicích mimo obec, 50 km/hod. v obcích /.

Zajímavosti

Stejně jako ostatní ostrovy Nizozemských Antil i Aruba láká předevší svou divokou přírodou a možnostmi vodních sportů. Co se týče jiných zajímavostí? V hlavní městě je například numizmatické muzeum, ve kterém jsou mince z vylovené z nejrůznějších vraků lodí. Arauba je nicméně proslavená především díky svým plážím. V místních vodách lze při potápění spatřit nejrůznější vraky z druhé světové války.