1. eTravel.cz
  2. Česká republika
  3. Praktické rady na cestu do České republiky

Rady na cestu do České republiky

o zemi

Česká republika je vnitrozemským státem, ležícím v srdci Evropy. Rozkládá se na území historických zemí Čech, Moravy a Slezska. Ačkoliv nemá moře, oplývá Česká republika kulturním dědictvím a množstvím přírodních zajímavostí.

Nachází se zde nejstarší univerzita ve střední Evropě, nejstarší a největší skanzen v Rožnově p. Radhoštěm, největší sbírka drahokamů v Národním muzeu v Praze nebo 12 chráněných památkových rezervací UNESCO.

Přírodní bohatství České republiky střeží chráněné krajinné oblasti a přírodní rezervace. Na území ČR se nachází čtyři národní parky s nejpřísnějším režimem ochrany -Krkonoše, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko. Česká republika je proslulá svou lázeňskou tradicí, největší z nich, Karlovy Vary, jsou celosvětově známé.

Celá země je protkána historickými památkami, lázeňskými městy a bohatou sítí turistických a cyklistických stezek. Dovolená v ČR tak představuje nekonečné možnosti zábavy.

Podnebí

Podnebí ČR je mírné, s působením oceánských a kontinentálních vlivů. Na charakteru podnebí se projevuje výšková členitost spolu s nadmořskou výškou. Chladněji bývá v severních částech země, čím více na jih, tím je podnebí teplejší. Typické je střídání 4 ročních období s teplými léty a chladnými zimami. Nejstudenějším měsícem je leden s průměrnými teplotami -7°C na horách, v nížinách pak okolo bodu mrazu. Nejtepleji bývá v červenci, kdy teploty šplhají ke 30°C.

Zdravotnictví

Na území ČR existují státní i soukromá zdravotnická zařízení. Většina z nich má uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou o úhradě zdravotní péče a pojištěným pacientům poskytují péči bez úhrady. Stejný nárok na poskytnutí péče mají všichni pojištění občané EU.

V České republice funguje systém pohotovostní a záchranné služby, pro případy zajištění péče v případech náhlých onemocnění či úrazů mimo ordinační hodiny lékařů. Telefonní číslo tísňové linky je 112.

Léky jsou pacientům dostupné v lékárnách volně nebo na lékařský předpis, buď zcela bez úhrady, nebo s doplatkem.

Zajímavosti

Praha – stověžatá matka měst

Hlavní město Praha je historickým, kulturním, společenským a politickým centrem evropského významu. Leží na březích nejdelší české řeky Vltavy. Její historická část zapsaná na seznamu UNESCO je jedním z nejzachovalejších středověkých stavebních celků v Evropě. Nejnavštěvovanějšími památkami jsou Karlův most, Pražský hrad, Křižíkova fontána, rozhledna na Petříně, pražská ZOO.

Kutná Hora – město stříbra

Rovněž Kutná Hora a její působivé historické centrum s okouzlujícím chrámem sv. Barbory je zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Proslavila se v dobách středověku těžbou stříbra, která z ní učinila druhé nejvýznamnější město království. K nejvýznamnějším památkám patří katedrála Nanebevzetí panny Marie či Vlašský dvůr. Zážitkem je návštěva unikátní kostnice, stříbrných dolů nebo Českého muzea stříbra.

Český Krumlov – perla Jižních Čech

Český Krumlov je jednou z nejproslulejších památkových rezervací na seznamu UNESCO. Působivou dominantou je renesanční zámek ze 13. století s překrásnou zahradou a divadlem s otočným hledištěm. K romantickým procházkám láká okouzlující podhradí plné galerií, obchůdků, muzeí a hospůdek. Český Krumlov je symbolem historie jižních Čech a působivé krajiny rybníků.

Lednicko-Valtický areál – unikátní krajinářský park

Jedna z nejvzácnějších oblastí České republiky, zapsaná na seznamu UNESCO, a patřící mezi 12 divů ČR. Nabídne Vám kouzelné propojení krajiny, přírody, architektury a umění. Jedná se o nejrozsáhlejší krajinářský park Evropy, s jehož krásou stojí za to se seznámit. Vydáte-li za poznáním po vinných stezkách, doporučujeme i ochutnat.