Dubrovník

Nejnavštěvovanější letovisko na chorvatském pobřeží a jeden z nejcennějších památkových celků nejen na Jadranu. Jeho ráz z velké části vytváří mohutný pevnostní systém, který vznikal od 8. do 17. století (hradby jsou místy až šest metrů silné). Z dalších pamětihodností jmenujme: hlavní dubrovnická třída Placa, na níž se soustřeďuje společenský a obchodní život města, Onofriova kašna ze 13. století, pojmenovaná po staviteli vodovodního systému v Dubrovníku, Knížecí palác, který je nejkrásnější stavbou města, palác Sponza, františkánský klášter ze 14. století, kostel Spasitele – nejzdařilejší příklad rané renesance ve městě, a mnoho dalších.

Mapa - Dubrovník


Nejlépe hodnocené hotely - Dubrovník