Vyberte zemi
31.07–30.09.2021

Rady na cestu do Izraele

Kam v Izraeli?

Nazaret

Do města úchvatných křivolakých uliček a kamenných domů každoročně směřují desítky tisíc turistů, aby spatřily místo mládí Ježíše Nazaretského. Ačkoliv Nazaret neoplývá množstvím kostelů a většina staveb je světských, i zde jsou k vidění. Nepřehlédnutelnou dominantou je bazilika Zvěstování, největší křesťanský komplex na Blízkém východě. Unikátem Nazaretu je jeho obyvatelstvo, které tvoří Arabové, s početnou komunitou pokřtěných Arabů.

Eilat

Oblíbené turistické letovisko milovníků lenošení a vodních sportů. Do Eilatu se přijíždí hlavně kvůli moři a díky bohatému podmořskému životu je rájem potápěčů. Zdejší nekonečné pláže se táhnou až k hranicím Egypta. Zajímavým místem je proslulá podmořská observatoř, jejíž část se rozkládá pod vodou a nabízí úchvatný pohled na korálové útesy Aqabského zálivu. V Eilatu se nachází korálová rezervace Coral Beach Nature Reserve a oceanárium.

Jeruzalém a Zeď nářků

Jedno z nejkrásnějších měst na světě je místem jedinečných historických památek tří světových náboženství. Centrum Jeruzaléma tvoří Staré město, nejsvětějším místem pro muslimy i Židy zároveň je Chrámová hora, na níž stojí Skalní chrám s překrásnou kopulí. Nedaleko chrámu je Zeď nářků, nejposvátnější židovské místo, kde se Židé modlí a mezi kameny vkládají papírky s tajnými přáními. Údajně se vyplní každému, kdo tak učiní.