800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyMetropole Ruska – Moskva a Petrohrad

  • Objevujte ruské metropole

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den:

odlet z Prahy do Moskvy. Transfer do hotelu. Nocleh.

2. den:

snídaně. Okružní jízda Moskvou – Rudé náměstí, obchodní centrum GUM, Velké divadlo a Manéžní náměstí, Leninský prospekt, vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor u Lomonosovy univerzity, chrám Krista Spasitele. Z místa u řeky uvidíme na Novoděviččí klášter ze 16. století a navštívíme hřbitov, kde jsou pohřbeny významné osobnosti ruské kultury i politické scény (Čechov, Šostakovič, Gorbačovová, Jelcin, Chruščov). Dle časových možností zastávka na Vítězné hoře, místě oslav velkých výročí. Odpoledne návštěva slavné Treťjakovské galerie s díly významných ruských umělců. Nocleh.

3. den:

snídaně. Prohlídka Kremlu a chrámů na Chrámovém náměstí (chrámy Blagověščenský, Uspenský - korunovační chrám ruských carů, Archangelský - pohřební chrám moskevských velkoknížat a prvních ruských carů), zvonu Car a děla Car. Odpoledne individuální volno. Nocleh.

4. den:

snídaně. Výlet do Sergijev Posadu (Zagorsk), kde navštívíte Trojickosergijevský klášter - centrum pravoslaví. Jedná se o nejbohatší mužský klášter v Rusku s typickou ruskou chrámovou architekturou se zlatými kupolemi. V areálu kláštera lze nalézt i studnu se svatou vodou. Odpoledne návrat do Moskvy. Procházka po známém Arbatu, kde bydlel Puškin a oblíbeném místě umělců. Představení Moskevského cirkusu. Noční přejezd lůžkovým vlakem do Petrohradu.

5. den:

příjezd do Petrohradu, který je nerozlučně spjat s osobou cara Petra I. Velikého, zakladatele novodobého ruského státu. Transfer do hotelu a snídaně. Okružní jízda Petrohradem – Něvský prospekt, paláce ve Smolném, Palácové náměstí, Letní sad. Návrat do hotelu na ubytování a odpoledne prohlídka světově proslulé Ermitáže s možností nahlédnout do ostatních komnat Zimního paláce s nádhernou rokokovou výzdobou. Nocleh.

6. den:

snídaně. Výlet do letního sídla ruských carů Petrodvorců – palácového a parkového komplexu z 18. století vybudovaném na ploše 800 ha carem Petrem Velikým. Zde se nachází Velký palác, palác Petra I., paláce Marli a Montplaisir, pavilon Ermitáž a více než 170 fontán, z nichž nejznámější jsou socha Samsona, kaskády Zlatá hora, Šachová hora, Velká kaskáda, Římské fontány a fontána Slunce tvořící s parky velkolepý komplex. Po návratu do Petrohradu volný program. Nocleh.

Puškino (Carskoje Selo)

snídaně. Výlet do bývalého carského sídla Puškino (Carskoje Selo), jemuž dominuje Kateřinský palác - mistrovské barokní dílo s nádhernou Jantarovou komnatou. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více než zdejší paláce a parky. Odpoledne návrat do Petrohradu, návštěva Petropavlovské pevnosti, která je nejstarší dochovanou kamennou stavbou a místem posledního odpočinku Romanovců. Osobní volno s možností plavby po něvských kanálech. Nocleh.

8. den:

snídaně. Dopoledne návštěva chrámu sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří mezi největší na světě. Možnost výstupu na vyhlídkový ochoz, odkud je nezapomenutelný výhled na historické centrum. Dle letového řádu individuální volno do odjezdu. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Počasí

Petrohrad

9°C Polojasno

×