Rady na cestu do Ruska

Doklady a víza

Pro cestu do Ruské federace je vyžadován cestovní pas, platné ruské vízum, finanční prostředky na celou dobu pobytu v RF nebo doklad prokazující zajištění nákladů spojených s pobytem v RF a doklad o cestovním zdravotním pojištění na území RF.

O ruské vízum mohou občané ČR požádat pouze na velvyslanectvích a konzulátech RF v zahraničí.

Do některých územních částí Ruské federace mohou cizinci vstupovat pouze na základě zvláštního povolení, o které se žádá u místně příslušné pobočky Federální migrační služby s dostatečným předstihem.

Zdravotní a bezpečnostní rizika

Úroveň zdravotní péče poskytované cizincům závisí na místě a typu zdravotnického zařízení. V privátních zdravotnických zařízeních je kvalita poskytované péče na vyšší úrovni než ve státních zařízeních, avšak podstatně dražší. Ve státních nemocnicích je hospitalizace do 5 dnů bezplatná, v případech, že je pacient do nemocnice dopravován rychlou záchrannou službou.

Sjednání cestovního zdravotního pojištění je podmínkou udělení víza pro vstup na teritorium Ruské federace, tudíž se o cizince v případě nutnosti ošetření či využití zdravotnického zařízení stará asistenční služba pojišťovny, u které bylo v ČR sjednáno cestovní pojištění.

Služby v Ruské federaci mají stoupající úroveň a zejména ve velkých městech jsou zahraniční turisté obsluhováni ve slušném standardu.

Bezpečnostní situace v zemi zůstává nadále problematická, proto doporučujeme nevyhledávat náhodné známosti, chodit spíše ve skupinách a nedávat okázale najevo, že se jedná o cizince.

Nadále platí doporučení kompetentních ruských orgánů o omezení pohybu cizích státních příslušníků v oblastech s doutnajícími místními konflikty. Jedná se zejména o území Čečenské republiky.

Nedoporučuje se pohyb v blízkosti vojenských a jiných vyhrazených prostorů ani v blízkosti hranic.

Nedoporučuje se kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje. Může se jednat o pokoutně vyrobený alkohol s velmi nepříjemnými účinky na zdraví.

Zajímavosti

Moskva

Centrum hlavního města tvoří jeden ze symbolů celého Ruska, Kreml. Historicky nejstarší část města, kde v minulosti sídlila ruská knížata, carové a později i sovětská vláda, je v současné době sídlem prezidenta Ruské federace. Nejvýznamnější památka se rozprostírá se na levém břehu řeky, kde se nachází celá řada velkolepých chrámů, paláců a dalších památek. Vstupenku do kremelských muzeí je nutné rezervovat již několik dní dopředu.

Petrohrad

Nejdůležitější přístav Ruska a nejseverněji položená metropole světa je plná architektonických skvostů. Petrohrad proslavily tzv. „bílé noci“a skvostné památky. Město řek a kanálů, nazývané „Benátky severu“, se rozkládá na více než 40 ostrovech a je propojeno přibližně třemi stovkami mostů. Druhé největší město Ruska si uchovalo svůj šarm a je architektonickým klenotem země. Nejznámější stavbou Petrohradu je Zimní palác, který je ukázkou ruského baroka. Součástí Zimního paláce je i Ermitáž.

Soči

Nejvyhledávanější turistické letovisko Ruska se nachází mezi pobřežím Černého moře a úpatím Kavkazu v Krasnodarském kraji. Soči je oblíbeným lázeňským městem, které nabízí nepřeberné množství hotelů, zábavních center a vodních parků. Lákadlem je Národní park Soči a Kavkazská rezervace zapsaná na Seznam UNESCO. Soči bylo v roce 2014 prvním ruským městem, které získalo právo hostit Zimní olympijské hry.

Jezero Bajkal

Perla Sibiře, jak je Bajkal nazýván, je druhým největším jezerem Ruska po Kaspickém jezeře. Nejstarší a nejhlubší sladkovodní jezero světa bylo zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Bajkal je považován za největší zásobárnu pitné vody, tvořící až 1/5 světových zásob. Jeho voda je tak čistá a průzračná, že viditelnost je zde až do hloubky 40 m. V oblasti jezera Bajkal žije mnoho endemitů, jezero je domovem specifických obyvatel jako ryby omul či tuleně bajkalského. Největším jezerním živočichem je jeseter, dorůstající délky až 180 cm a váhy až 120 kg.