Vyberte zemi
22.09–21.11.2021

GOMERA

Výlet začíná plavbou lodí z přístavu Los Cristianos na ostrov La Gomera. Budete mít možnost nejprve navštívit hlavní město ostrova, San Sebastian, uvidíte místní kostelík a dům, ve kterém přebýval během svého pobytu na ostrově Kryštof Kolumbus. Dále pokračujete autobusem národním parkem s překrásnými vyhlídkami a zelenými údolími. Poobědváte v typické restauraci, kde budete mít možnost se seznámit s další zajímavostí ostrova – tzv. pískacím jazykem, který je dodnes vyučován na místních školách jako povinný předmět a v dřívějších dobách sloužil ke komunikaci mezi domorodci. Po obědě navštívíte muzeum a přes národní park se vrátíte do San Sebastianu a lodí budete pokračovat na Tenerife.