Vyberte zemi
17.04–16.06.2021

Rady na cestu na Maltu

Kam na Maltě?

La Valetta

Hlavní město Malty je nerozlučně spjato s historií Féničanů, Řeků, Kartáginců, Římanů i řádem maltézských rytířů. Valletta je místem s největší koncentrací historických památek na světě, kde na rozloze 55 ha uvidíte na 320 památek. Dominantu jedné z nejatraktivnějších lokalit Středomoří vytváří přírodní přístavy Grand Harbour a Marsamxett Harbour. Okouzleni budete množstvím historických budov stejně jako malebnými uličkami s obchůdky a kavárnami. Valetta je zapsána na seznamu UNESCO.

Mdina

Jedno z nejnavštěvovanějších míst ostrova překypuje labyrintem úzkých uliček, kláštery a paláci maltské šlechty. Je městem, kde je zakázán vjezd autům a domy se dědí z generace na generaci, jelikož se nesmí prodávat. Ne nadarmo se o něm hovoří jako o městu s atmosférou středověku. Fascinujícím místem je starodávná pevnost nazývaná „Mlčící město“, která působí dojmem, jakoby se zde zastavil čas. Pozoruhodné jsou historické památky jako strážní věž Torre dello Stendardo, kostel Sv. Petra, palác Falzon, Kaple sv. Agáty, Kaple sv. Mikuláše či Benediktínský klášter.

Mellieha Bay

Jednu z největších a nejdelších písečných pláží na Maltě najdete v okolí Melliehy. V blízkosti se nachází přírodní rezervace s jezerem Ghadira Natural Reserve a horský hřeben Mafra Ridge, přes který se dostanete do Cirkewwy, nejzápadnější části ostrova. Odtud můžete pokračovat trajektem dále na sesterský ostrov Gozo.