Jak řešit ztracené nebo poškozené zavazadlo na letišti?

Stojíte na letišti u pásu pro výdej zavazadel a váš kufr nikde? Pokud budete mít štěstí, přijede vaše zavazadlo mezi posledními. Pokud ne, neobjeví se vůbec anebo je poškozené. Jak tyto situace řešit? Poradíme vám, co dělat při zpoždění, ztrátě a poškození zavazadla na letišti a jak získat finanční kompenzaci.

Zavazadlo na letištním pásuZtracené zavazadlo na letišti: jak postupovat?

Jakmile na letišti zjistíte, že se vaše zavazadlo ztratilo, zamiřte k přepážce pro reklamaci zavazadel (Lost Baggage/Baggage Claim) společnosti, která váš let odbavovala. Zde informujete zaměstnance letiště o ztrátě zavazadla, o tom, jak vypadá a vyplníte s ním tzv. protokol PIR (Property Irregularity Report) o nedoručení zavazadla (tento protokol obsahuje referenční číslo, díky němuž můžete stav zavazadla on-line sledovat a kontakt pro následnou komunikaci). Protokol si pečlivě uschovejte. Ve většině případů se ztracené zavazadlo na letišti najde do několika dnů a je doručeno na vámi uvedenou adresu.

Kompenzace za zpožděný nebo ztracený kufr

Podle Montrealské úmluvy, která upravuje odpovědnost dopravce za zavazadlo, je v případě ztráty odbaveného zavazadla možné získat finanční kompenzaci ve výši až cca 1 250 euro. Aerolinie má lhůtu 21 dní pro nalezení a doručení zpožděného zavazadla. Jestliže se v této lhůtě dopravci nepodaří kufr najít, považuje se za ztracený a cestující má nárok na finanční kompenzaci za hodnotu daného zavazadla i jeho obsah.

Zpožděné cestovní zavazadlo (do tří týdnů)

Pokud je zavazadlo zpožděno méně než 21 dní, máte nárok na náhradu výdajů, které vám vznikly v souvislosti se zpožděním zavazadla (nákup nezbytných věcí, jako např. hygienické potřeby, kosmetika, oblečení). Kompenzaci za zpožděné zavazadlo nárokujte písemně do 21 dnů od jeho doručení. Předejte aerolinii následující dokumenty:

 • reklamační formulář z letiště (Property Irregularity Report);
 • zavazadlový lístek;
 • účtenky s nutnými výdaji;
 • vaše kontaktní údaje a číslo účtu.

Ztracené cestovní zavazadlo (déle než tři týdny)

Pokud je zavazadlo zpožděno více než 21 dní, považuje se za ztracené a máte nárok na finanční náhradu za zavazadlo i jeho obsah. Kompenzaci za ztracené zavazadlo nárokujte písemně do 2 let po nahlášení zpoždění zavazadla, nejdříve však 21 dnů po tomto termínu. Předejte aerolinii následující dokumenty:

 • reklamační formulář z letiště (Property Irregularity Report);
 • palubní vstupenku;
 • zavazadlový lístek;
 • informaci o obsahu zavazadla;
 • účtenky za nákup zavazadla a jeho obsahu;
 • vaše kontaktní údaje a číslo účtu.
Naskládané kufryJak předcházet zpoždění a ztrátě zavazadla?

Dá se zpoždění či ztrátě zavazadel zabránit? Přinášíme vám několik tipů, které mohou pomoci předejít ztrátě vašeho kufru na letišti:

 • vyhněte se letům s přestupem kratším než jednu hodinu;
 • pořiďte si vlastní jmenovku na zavazadlo (pro případ poškození nebo utržení zavazadlového lístku);
 • odlište svoje zavazadlo např. reflexními proužky (předejdete jeho možné záměně s cestujícími s podobným kufrem);
 • odbavte se včas (při odbavení na poslední chvíli jste ve stresu vy i zaměstnanci letiště a může snadno dojít k lidské chybě).

Reklamace poškozeného zavazadla na letišti

Zavazadlo si ihned po jeho převzetí z letištního pásu pečlivě zkontrolujte. V případě, že najdete jakékoliv stopy poškození zavazadla nebo jeho funkčních částí, zamiřte okamžitě k přepážce s reklamacemi (Baggage Claim). Zaměstnanec letiště s vámi prohlédne poničené zavazadlo a vyplní reklamační protokol s referenčním číslem (Damage Property Report). Poté si vyplněný reklamační protokol pečlivě zkontrolujte a ponechejte. Poškození zavazadla zdokumentujte.

Do 7 dnů od obdržení zavazadla písemně nahlaste dopravci jeho poškození. Doložte reklamační protokol s referenčním číslem (Damage Property Report), palubní vstupenku, zavazadlový lístek, fotodokumentaci poškození zavazadla, vaše kontaktní údaje a číslo účtu, případně doklad o opravě zavazadla nebo potvrzení o nemožnosti ho opravit.

Barevné kufryPojištění zavazadel v letecké přepravě

Pro případnou ztrátu, zpoždění nebo poškození zavazadla se můžete nechat připojistit u pojišťovny, u níž si zajišťujete cestovní pojištění. Některé pojišťovny nabízejí pojištění zavazadel jako připojištění k základnímu cestovnímu pojištění, jiné v komplexním balíčku cestovního pojištění. Při uzavírání pojištění zavazadel vždy pečlivě vyhodnoťte podmínky vyplacení finanční náhrady, předměty, na které se pojištění vztahuje (cennosti bývá třeba pojistit zvlášť), limity pojistného plnění a možnosti asistenční služby.

Co vás bude dále zajímat