Vyberte zemi
03.08–02.10.2021

Cestování nezletilých bez rodičů: je nutný souhlas s vycestováním dítěte?

Posíláte vaše dítě na dovolenou s prarodiči nebo jinými příbuznými? Pak si ověřte, zda cílová země nevyžaduje písemný souhlas s vycestováním nezletilého, pokud cestuje bez doprovodu rodičů. Tuto informaci najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR v kapitole Informace o podmínkách cestování do jednotlivých zemí, v rubrice věnované konkrétnímu státu nebo vám ji sdělí přímo na velvyslanectví daného státu v ČR.

Chlapci na letišti

Písemný souhlas s vycestováním dítěte do zahraničí je však vhodné připravit pro každou cestu nezletilého do ciziny bez rodičů nebo jeho zákonných zástupců (zvlášť pro cesty mimo EU), přestože pro krátkodobé výjezdy do zahraničí není zpravidla vyžadován. Pro delší pobyty v cizině je vhodný taktéž písemný souhlas s vycestováním nezletilého od druhého rodiče. Tento souhlas se vám může hodit i tehdy, když s dítětem do zahraničí cestuje pouze jeden rodič (obzvlášť u nesezdaných párů a u rodičů, kteří mají odlišné příjmení než dítě).

Co musí souhlas s vycestováním dítěte obsahovat?

  1. Identifikaci nezletilého (jméno, datum narození, číslo cestovního dokladu)
  2. Identifikaci doprovázející osoby (jméno, datum narození, číslo cestovního dokladu)
  3. Cílovou destinaci
  4. Termín cesty (postačí přibližný)
  5. Ověřený podpis osoby udělující písemný souhlas (od notáře nebo na obecním úřadě)

Písemný souhlas s vycestováním nezletilého do zahraničí připravte v českém jazyce a také v jazyce, který se používá v cílové destinaci. Můžete přiložit fotokopii rodného listu (v případě cestování malých dětí).

Vzor souhlasu s vycestováním nezletilého do zahraničí

Vzor souhlasu s vycestováním dítěte do zahraničí v českém a anglickém jazyce najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Mohlo by vás zajímat